Český jazyk

This post is in Czech. But only just…

Co se stane, když lidi zleniví a začnou komolit a kumulovat anglické odborné výrazy v běžné řeči? Toto:

ajtema = položka
alfový imidže = obrázky s údajem o průhlednosti
autlajna = obrys
bagy = chyby v programu
begraundovej = na pozadí
čůznout = vybrat
debagátor = nástroj pro ladění programů
defaultní = výchozí
deskripšna = popis
devajs = přístroj
dizejblovaná = vypnutá
eksepšna = výjimka
ekspa = úroveň zkušeností herní postavy
ekstenžna = přípona názvu souboru
esajnout = přiřadit
esefikska = zvuky
fajlnejmy = názvy souborů
fajlujou = nejdou
fajtit = bojovat
fíčura = charakteristická vlastnost nebo rys
fiksnout = opravit
gárdovat = hlídat
getnout = stáhnout
invalidnout = zneplatnit
karentní = stávající
kjůnutej = zařazený ve frontě
klása = třída
kolamny – sloupce
kolory = barvy
kondišna = podmínka
kveráče – dotazy
kvesčna = otázka
lajna = řádek
lejer = vrstva
limba = končetina
loknout = zamknout
louduje = nahrává
lýd = vedoucí
merdžátor = nástroj pro sloučení dvou variant textu
nafejkovat = napodobit, vytvořit maketu
nakauntit = spočítat
očekovat = zkontrolovat
odzůmovat = oddálit
opšny = nastavení
pejntění = zobrazování
prioritnější = důležitější
proprta = vlastnost
randomní = náhodný
recenzátor = recenzent
rektangly = obdélníky
rekvestnout = vyžádat
restórnout = obnovit
risórsy = data
rispónovat = znovu se objevit
roudmapa = plán práce
sabmišna = podání
šejpy = tvary
selektnout = vybrat
serčovat – hledat
skanclovat = zrušit
skily = schopnosti
skrýna = obrazovka
sortnout = seřadit
stórovat – ukládat
tajly = dlaždice tvořící herní plochu
templejta = šablona
tred = vlákno programu
voeditovat = upravit
vohekovanej bak = nedbale opravená chyba
vybildovat = sestavit
vydebagovat = vyladit
vyimportovat = exportovat
vykilovat = vypnout
vyklínovat = promazat
vylevlování = zvýšení zkušeností herní postavy
vyreportovat – nahlásit
zafiksovat = opravit
zasetovat = připravit si pracovní místo
zkonvertovat = převést
zmerdžovat = sloučit

A nyní si vyzkoušíme celé věty:

 • Jste si jistý, že to de vybildovat z toho escéemka? Já jsem na slabejch třech errorech.
 • A getla sis to z escemka?
 • Nojo, getla.
 • A co tou komandlajnovou konvertační sračkou to vobesrat?
 • Je to sejvnutý v globálních devajsech?
 • Jakej je tam zrovna karentní jazyk?
 • No a ta zbraň enejbluje kritikly.
 • Musíš tam akorát naparsovat ten textovej fajl s těma idéčkama a nebo tam dát defaultní.
 • Ty kdybys posílal eksepšnu karent tredu, tak jí můžeš poslat úplně komukoli, žejo.
 • Máme to vyrendrovaný jako frejmy v tyfu.
 • To forsneš když sejvuješ prefsy a vono se to ouvrajtne.
 • Lebo on jak louduje tu klasu, tak se to vyjebe a je to v piče.
 • Mě už vizuálně viděl.

Promiňte, odcházím zvracet. Nashledanou příště.